پروژه GP3 بطور خلاصه چیست؟

یک صفحه اختصاصی برای شما و در صورت نیاز یک صفحه برای هر محصول که به صفحه اصلی شما پیوند دوطرفه داده می شود. همچنین می توانید با سایر کسب و کارهای مرتبط پیوند دوطرفه درخواست نمائید که باعث رشد چشمگیر رتبه صفحه شما خواهد شد.

آیا شما ارتباط ویژه ای با شرکت گوگل دارید؟

GP3.ir هیچ ارتباط ویژه و غیر ویژه ای با هیچ یک از بخش های گوگل و یا کمپانی الفبا ندارد. دلیل استفاده از سرویس گوگل پلاس خدماتی است که در راستای سئوی گوگل ارائه می شود.

کسی که وب سایت ندارد، آیا می تواند در GP3 صفحه داشته باشد؟

صدالبته، اما داشتن یک وب سایت اثربخشی بسیار بسیار بهتری دارد.

صفحه رپورتاژ ما تا چند سال فعال است؟

مالکیت صفحه تا ده سال در اختیار شما می باشد.

آیا می توانم تنها یک صفحه برای یک محصول یا سرویس داشته باشم؟

خیر، شما در ابتدا باید یک صفحه درباره برند و شرکت خود داشته باشید. بصورت رایگان به محصول و کالای شما لینک دو طرفه داده می شود

ترکیب بین برندها یعنی چه؟

برای نمونه کسی که درب چوبی تولید می کند با درب فلزی
در صورت موافقت هر دو طرف یک پیوند دائمی ایجاد می شود

فهرست